Van Leendert Maastricht B.V. stanowi bijące serce i mózg całej organizacji. To tutaj znajduje się siedziba zarządu Grupy, jak również zespół sprzedaży oraz personel techniczny i administracyjny. Dodatkowo, Grupa posiada swoje własne centrum magazynowo-dystrybucyjne. Dział badań i rozwoju w Maastricht stale pracuje nad nowymi, innowacyjnymi sposobami, które pozwolą zaoferować Państwu bardziej praktyczne, nowe i coraz lepsze produkty.

Brandenburg Game jest polskim zakładem produkcyjnym w historii Van Leendert. Tu produkuje się świeże i mrożone produkty, głównie z miejscowej dziczyzny takiej jak jeleń, sarna i dzik. Zakładem produkcyjnym kieruje polski manager, który współpracuje z Grupą Van Leendert od samego początku działalności w Polsce. Naturalne, niezwykle smaczne produkty z dziczyzny przetwarzane w zakładzie pochodzą z upolowanej zwierzyny łownej.

W Argentynie, Infriba S.A. , odpowiedzialna jest za nasze powszechnie znane produkty wytwarzane z zająca. Zające przetwarzane w Infriba są naprawdę dzikie i pochodzą z polowań. Poza przetwórstwem mięsa z zająca, Infriba zajmuje się również przetwórstwem mięsa królików i jeleni hodowlanych. Chilijski Commercial MacLean y Cia stanowi drugi oddział Grupy Van Leeendert w Ameryce Południowej. Zakład produkcyjny nie tylko zajmuje się przetwórstwem zajęcy i dzikich królików ale również naszą rozwijającą się gałęzią przetwórstwa mięsa jagnięcego.