Na przestrzeni lat holenderska rodzina Van Leendert z Maastricht znana jest z prowadzenia działalności w sektorze przetwórstwa dziczyzny. Założycielem obecnej Grupy Van Leendert jest Johan van Leendert. Już w roku 1968 otworzył sklep z produktami rybnymi i dziczyzną na rynku miejskim w Maastricht wraz ze swoją żoną Roos. Nawet wówczas jakość miała dla niego największe znaczenie. Informacja o jakości ich produktów szybko rozprzestrzeniła się pomiędzy konsumentami i zaowocowała szeroką bazą klientów zamieszkujących holenderski i belgijski region Limburgii.

Gdy w latach siedemdziesiątych Chiny zainicjowały eksport królików hodowlanych, Johan podjął natychmiastową decyzję o imporcie i dystrybucji produktów chińskich na zachodzie. Po czterech latach Johan van Leendert uzyskał status wyłącznego dystrybutora produktów wytwarzanych z mięsa króliczego na kraje Beneluksu: Belgię, Holandię i Luksemburg.

Przez kolejne kilka lat szeroka gama produktów z dziczyzny była systematycznie powiększana. Wszystkie produkty były krojone i przetwarzane we własnym zakładzie produkcyjnym w Maastricht. Mimo, że rynkiem spółki były nadal kraje Beneluksu, produkty Van Leendert zaczęto eksportować do Niemiec i Francji. W tym czasie utworzono swoją własną markę LOUISA.

Natychmiastowy sukces związany z eksportem produktów z mięsa króliczego z Chin wywołał pragnienie osiągnięcia podobnego sukcesu związanego z produktami z mięsa zajęczego. Przejęto dwa zakłady produkcyjne w Argentynie, największym światowym eksporterze mięsa zajęczego. W ten sposób można było zagwarantować niezbędną jakość i ciągłość dostaw na wymagający rynek europejski. W 1985 roku oba zakłady produkcyjne w Argentynie zostały skupione jako jedna firma Infriba S.A. W międzyczasie , Grupa Van Leendert otworzyła swój zakład produkcyjny w Chile przetwarzający mięso zajęcze i dzikiego królika, znane pod nazwą Commercial MacLean y Cia. Dziś Grupa Van Leendert jest nadal jednym z czołowych producentów i eksporterów mięsa zajęczego na świecie.

Kiedy opadła żelazna kurtyna, Johan van Leendert był jednym z pionierów którzy wyruszył do Niemiec Wschodnich aby podjąć próbę otwarcia tego bogatego w dziczyznę kraju na rynki europejskie. Następnym krokiem, który wówczas wydawał się nieznacznym, były przenosiny do krainy zwierzyny łownej zwanej Polską . Grupa Van Leendert jest nadal aktywna w tym kraju, będąc w posiadaniu zakładu produkcyjnego Brandenburg Game, który zajmuje się głównie przetwórstwem mięsa z jelenia, sarny i dzika.

Krótko po przełomie stulecia, gama produktów grupy została wzbogacona o niespodziewany dodatek. Grupa Van Leendert rozpoczęła produkcję i dystrybucję jagnięciny patagońskiej z Chile. Jakość tego produktu uznaje się za tak wyjątkową, że okazała się wartościowym uzupełnieniem gamy produktów. Cały proces produkcyjny ma miejsce w chilijskiej firmie należącej do grupy: Commercial MacLean y Cia.

Przez lata rodzina będąca w posiadaniu Grupy Van Leendert stała się europejskim liderem produktów wytwarzanych z dziczyzny, królika i jagnięciny. Obecnie pałeczkę przekazano następnemu pokoleniu, która dba o przyszłość tej międzynarodowej firmy o profilu produkcyjno-dystrybucyjnym.